• сб. ян. 29th, 2022

Обсъдиха правилата, по които ще действа Общественият съвет по околна среда в Русе

Byking-of-net.com

ян. 13, 2022

Проведе се първата среща между местната власт и русенци за определяне правилата за работа на Обществения съвет по околна среда. Основната цел на съвета е гражданско участие и контрол върху управлението на въпросите, свързани с околната среда.

„Вярвам в гражданския контрол. Ако хората бъдат въвлечени в процеса, те ще бъдат информирани в максимална степен“, каза кметът Пенчо Милков и допълни, че всеки, който желае да стане член на съвета, може да го направи свободно.
„Приветствам това. Общественият съвет трябва да е с отворен вход“, заяви Давид Александров, съпредседател на сдружение РОД Интернешънъл.
Много въпроси бяха повдигнати от присъстващите, а основният бе как русенци реално ще осъществяват контрол върху чистотата на атмосферния въздух.
„Нормативно трябва да се позволи на гражданите да влизат в предприятията“, каза кметът.
При разговорите му с министъра на околната среда и водите Борислав Сандов са обсъдени готвените промени на начините, по които се проверява дейността на предприятията. Идеята е в проверките да се включат местните омбудсмани и представители на създадените по места обществени съвети.
Част от русенци заявиха, че за да се подобри качеството на въздуха, е необходимо РИОСВ Русе да изгради нова лаборатория или да оборудва съществуващата, както и да се осигури газхроматограф.
„Не можеш да протестираш, да съдиш, който и да е замърсител, ако не можеш да докажеш, че той замърсява“, сподели Христина Момчилова, председател на организацията „Екосевер“. Тя настоя да се сформира екип и Русе да кандидатства за финансиране и закупуване на най-добрата лаборатория за изследване на въздуха и водите и почвите. Момчилова подкрепи работата на общината по изграждане на екологичен кадастър, съдържащ информация за веществата, които „влизат“ и „излизат“ от предприятията и допълни, че е необходимо такъв да се създаде и на национално ниво чрез закон.

На срещата пред присъстващите бе представен проект за правила, по които да действа Обществения съвет. В края на срещата бе взето решението всеки от тях да ги разгледа и да даде предложения за допълването и изменението им, докато се стигне до общото им утвърждаване и приемане на следващата официална среща.

Източник: http://epicenter.bg//

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.