• сб. ян. 29th, 2022

КЕВР измени премиите на производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници

Byking-of-net.com

ян. 1, 2022

Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ прие решение от 1 януари 2022 г. да се изменят премиите на производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност 500 kW и над 500 kW, съобщиха от комисията.

С решението на КЕВР прогнозната пазарна цена за базов товар от 1.01.2022 г. се изменя от 119,00 лв./MWh на 293,37 лв./MWh. По групи производители прогнозната пазарна цена се изменя, както следва: Производители на електрическа енергия, произведена от слънчева енергия – 274,96 лв./MWh; Производители на електрическа енергия, произведена от вятърна енергия – 282,92 лв./MWh; Производители на електрическа енергия, произведена от водноелектрически централи с инсталирана мощност до 10 MW – 283,48 лв./MWh; Производители на електрическа енергия, произведена от биомаса – 294,36 лв./MWh.

От КЕВР допълват, че с определената актуализирана прогнозна пазарна цена за базов товар в размер на 150 евро/MWh (293,37 лв./MWh) се спестява значителен финансов ресурс на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“.

Отклонението между определената прогнозна пазарна цена за базов товар за периода 01.07.2021 г. – 30.06.2022 г. в размер на 119,00 лв./MWh спрямо постигнатата и прогнозната такава за оставащия срок от периода на организиран борсов пазар от 293,37 лв./MWh е 147 процента. В същия размер е и тази разлика по отношение на прогнозните пазарни цени на производителите на електрическа енергия, произведена от слънчева енергия; от производителите на електрическа енергия, произведена от вятърна енергия, от производителите на електрическа енергия, произведена от водноелектрически централи с инсталирана мощност до 10 MW и на производителите на електрическа енергия, произведена от биомаса, посочват от КЕВР.

Източник БТА

Източник: http://epicenter.bg//

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.